Đại hội Công đoàn Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thạch Bàn lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028

Được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận Long Biên, Công đoàn Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thạch Bàn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

24-04-2023

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động.

Theo đó, Công đoàn đã tham mưu, phối hợp với chuyên môn có các giải pháp đảm bảo việc làm cho người lao động. Thu nhập của người lao động năm sau luôn cao hơn năm trước, mức bình quân là 9 triệu đồng/người/tháng.

100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, các chế độ bồi dưỡng độc hại, ăn ca, trang phục bảo hộ được trang bị đầy đủ. Chi phí bảo hộ lao động bình quân đạt 3, 4 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị nhà xưởng đạt chất lượng, hàng năm Công đoàn tham mưu cho doanh nghiệp thuê đơn vị quan trắc môi trường làm việc, đo đạc các chỉ số trong phạm vi an toàn, tạo cho người lao động môi trường làm việc sạch sẽ, đảm bảo sức khỏe lâu dài.

Đặc biệt công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ được Ban lãnh đạo và Ban Chấp hành Công đoàn quan tâm chăm lo thường xuyên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ doanh nghiệp, tham gia huấn luyện An toàn vệ sinh lao động và phòng cháy, chữa cháy cho người lao động, qua đó người lao động được trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn lao động, tai nạn giao thông, cháy nổ,... đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Công đoàn cần động viên cán bộ, công nhân viên, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn đã đề ra.

Từ những kết quả nêu trên, hàng năm Công đoàn Công ty đều được tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân, LĐLĐ quận Long Biên, Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Với tinh thần đoàn kêt, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty khóa III gồm 4 đồng chí, bầu Chủ tịch Công đoàn Công ty tại Đại hội và bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên  nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Một số hình ảnh tại Đại hội :
zalo icon