Chính sách chất lượng

Chúng tôi hướng đến mục tiêu đem lại sự hài lòng cho Quý khách hàng, vì sức khỏe cộng đồng và sự phát triển thịnh vượng của Việt Nam.

Hướng tới sự thỏa mãn yêu cầu hợp lý của Khách hàng và sự phát triển bền vững của công ty, Công ty TNHH Thương mại Và Dịch vụ Thạch Bàn cam kết:

1. Nỗ lực, tập trung các tiềm năng nguồn lực để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống Quản lý Chất lượng & An toàn thực phẩm.

2. Tất cả CBCNV của Công ty cam kết luôn luôn có tinh thần hợp tác tốt, trách nhiệm cao và kỹ năng giỏi để thực hiện Chính sách Chất lượng & An toàn thực phẩm, cung cấp các sản phẩm thực phẩm cho Khách hàng luôn hướng đến:

+  Chất lượng ổn định

+  An toàn thực phẩm

+  Hợp tác cùng phát triển

3. Cung cấp cho Khách hàng những sản phẩm phù hợp như đã cam kết, từ đội ngũ cán bộ công nhân viên tâm huyết đã qua đào tạo lành nghề trong môi trường làm việc phù hợp với Hệ thống Quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & 22000:2018.

4. Thường xuyên đào tạo CBCNV, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để phục vụ cho việc nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, thỏa mãn yêu cầu của Khách hàng.       

5. Luôn luôn ghi nhận các ý kiến phản hồi của Khách hàng để cải tiến các Chính sách, Hệ thống Quản lý Chất lượng & An toàn thực phẩm của Công ty.


zalo icon