Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty trong dài hạn.

TẦM NHÌN

Mở rộng lĩnh vực kinh doanh, hướng tới hoạt động bền vững vì sức khỏe cộng đồng, mang lại giá trị vượt trội cho Khách hàng và góp phần vào sự phát triển của đất nước.

SỨ MỆNH

1. Với Đối tác, Khách hàng

- Phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất

- Nỗ lực đáp ứng yêu cầu và kì vọng của Khách hàng

2. Với Cán bộ nhân viên Công ty

- Xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, năng động, đãi ngộ tương xứng năng lực

- Đề cao sự chủ động, sáng tạo, đánh giá cao sự khác biệt, đa dạng và đóng góp của mỗi cá nhân

- Tạo cơ hội để phát triển tài năng, sự nghiệp 

3. Với Xã hội

- Thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng

- Chú trọng phát triển xanh, phát triển bền vững


zalo icon