Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thạch Bàn

Tại buổi lễ, TGD Hoàng Mạnh Cường đã công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo.

10-04-2023

Tại buổi lễ, TGD Hoàng Mạnh Cường đã công bố các Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, cụ thể: 

Quyết định số 1503-QĐ/TB-2023 ngày 03/04/2023 về việc bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Hoài Linh giữ chức vụ Trưởng phòng quan hệ khách hàng.

Quyết định số 1504-QĐ/TB-2023 ngày 03/04/2023 về việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Dương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát.

Quyết định số 1505-QĐ/TB-2023 ngày 03/04/2023 về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Diệu Thúy giữ chức vụ quyền Trường phòng kinh doanh.

Quyết định số 1506-QĐ/TB-2023 ngày 03/04/2023 về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Trường phòng hành chính - nhân sự.


Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2023.


TGD Hoàng Mạnh Cường nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm là công tác thường xuyên, liên tục nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ nhận nhiệm vụ mới có điều kiện trau dồi nghiệp vụ công tác thông qua nhiều môi trường, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ lãnh đạo trong thời gian tới. TGD đề nghị các đồng chí mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đề nghị tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức tại các đơn vị được kiện toàn nhân sự luôn đồng tâm, nhất trí, đoàn kết để xây dựng một đơn vị vững mạnh toàn diện, đạt hiệu quả cao nhất; các cơ quan, đơn vị trong Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng chí mới được điều động, bổ nhiệm trong công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Một số hình ảnh chúc mừng tại buổi lễ:
zalo icon