1
Bạn cần hỗ trợ?

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Long Biên

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Đảng ủy khối Doanh nghiệp quận Long Biên

14- T07

Ngày 11/07/2018 công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thạch Bàn tiên phong tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2018 và triển khai công tác tiêu thụ sản phẩm trong nội khối 

Ngày 11/07/2018 công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thạch Bàn tiên phong tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm , triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm  2018 và triển khai công tác tiêu thụ sản phẩm trong nội khối.

 

Một số hình ảnh hội nghị.

 


 
 

ĐăNG Ký NHậN TIN TứC

Thachbanlinhgiang