1
Bạn cần hỗ trợ?

Đào tạo nghề khóa 16

Đào tạo nghề khóa 16

12- T12

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NGHỀ KHOÁ 16

THÔNG BÁO

Kế hoạch đào tạo nghề khoá 16

-          Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

-          Căn cứ vào kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề của cán bộ công nhân viên Công ty

Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Thạch Bàn thông báo đến các bếp về kế hoạch đào tạo nghề kĩ thuật nấu ăn khoá 16 như sau:

1.      Về đăng kí danh sách học

ü Quản lý các bộ phận rà soát lại nhân viên lao động mình phụ trách quản lý, tất cả nhân viên chưa có chứng chỉ, bằng nghề phải đăng kí học đào tạo, nâng cao tay nghề (có mẫu đăng kí kèm theo)

ü Các nhân viên chưa có chứng chỉ, bằng nghề được theo học khoá đào tạo. Đây là cơ hội, quyền lợi và là trach nhiệm của cá nhân với tổ chức Công ty.

2.      Về thời gian đào tạo và học phí

ü  Thời gian đào tạo3 tháng. Dự kiến ngày khai giảng vào 25/5/2014

ü  Học phí:

    • Đối với học viên bên ngoài thu: 900 000đ/ khoá học
    • Đối với học viên là Cán bộ công nhân viên Công ty thu: 450 000đ/ khoá
    • Các học viên tự mua nguyên liệu để thực hành

ü  Lệ phí gồm: mua hồ sơ, tổ chức thi, cấp chứng chỉ 50 000đ

ü  Số phí phải trả (học phí + lệ phí): 950 000đ/ 1 người đối với học viên bên ngoài và 500 000đ/người/khoá đối với học viên là cán bộ công nhân viên

Học viên là cán bộ công nhân viên công ty cam kết sau khi học xong làm việc cho công ty đủ 12 tháng

3.      Về thời gian nộp đăng kí danh sách khoá học: chậm nhất ngày 20/5/2014 để bộ phận đào tạo tổng hợp danh sách.

4.      Địa điểm học: Tại trụ sở chính Công ty

Địa chỉ: Số 49, Tổ 4,phường Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội


 
 

ĐăNG Ký NHậN TIN TứC

Thachbanlinhgiang