1
Bạn cần hỗ trợ?

Đào Tạo 5s Nhà Ăn Thạch Bàn Ở Honda

14- T04

Ngày 7-4  Đội ngũ công nhân viên bếp khu vực honda tham gia  buổi đào tạo về chuyên môn về 5s bếp nhà ăn Thạch Bàn

Ngày 7-4  Đội ngũ công nhân viên bếp khu vực honda được tham gia đào tạo về chuyên môn về 5s bếp nhà ăn Thạch Bàn.  Một số hình ảnh đào tạo 

 


 
 

ĐăNG Ký NHậN TIN TứC

Thachbanlinhgiang