1
Bạn cần hỗ trợ?

Buổi học lý thuyết chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Buổi học lý thuyết chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

20- T03

Buổi học lý thuyết chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Buổi học lý thuyết chương trình đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

Với mục đích xây dựng được một hệ thống tài liệu tinh gọn, phù hợp, hiệu lực và duy trì được trong tương lai, cùng với mục đích đạt được tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào tháng 7 năm 2014 của công ty.
Được sự đồng ý và tạo mọi điều kiện của Ban Giám đốc công ty, ngày 31/5/2014, tại trụ sở công ty đã diễn ra buổi đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ.
1. Đối tượng tham dự: 13 học viên đến từ các bộ phận khách nhau trong công ty

 • BGĐ: Hoàng Minh Tiến
 • Thư kí ISO: Phạm Thị Hồng
 • P. Kế toán: Hoàng Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Hồng, Trần Thị Như Quỳnh
 • P. Mua hàng: Trần Thị Thu Trang
 • P. Hành chính nhân sự: Lê Thị Kim Huê, Nguyễn Thị Loan
 • P. Kinh doanh: Nguyễn Tuyết Anh
 • Đại diện nhà ăn: Nghiêm Xuân Siêu, Nguyễn Lai Vinh
 • Quản lý nhà ăn: Lê Hồng Vũ, Trần Thị Thu Hương

2. Chuyên gia đào tạoÔng Trần Mạnh Quán - Nguyên chi cụ phó chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Hà Nội, thư kí ban chỉ đạo ISO thành phố Hà Nội.
3. Nội dung buổi học: Đào tạo lý thuyết

 • Hiểu rõ khái niệm, định lượng về tổ chức ISO và các bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo
 • Nghiên cứu vắn tắt bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 và ISO 9000: 2000
 • Tìm hiểu về quy trình đánh giá nội bộ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008

4. Kết quả sau buổi học

 • Buổi học diễn ra trong không khí vui vẻ, thân thiện và nghiêm túc
 • Có sự kết nối, giao đổi giữa chuyên gia đào tạo và các học viên
 • Kết thúc buổi học lý thuyết, các học viên đã có được kiến thức nền tảng về đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO
 • Các phòng ban chức năng nắm được các giấy tờ và công việc cần thiết cho công tác đánh giá nội bộ
  

 


 
 

ĐăNG Ký NHậN TIN TứC

Thachbanlinhgiang